web analytics

LTO Written Exam Question: 60 of 100

2 Flares 2 Flares ×

FREE LTO WRITTEN EXAM ONLINE REVIEWER

Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:

ANSWER:
A. Hihinto.

 LTOExam.com

Free 20GB Cloud Storage

Subscribe To LTOExam

✓ LTO Insider Tips
✓ Free Driver Handbook
✓ Exclusive Discounts & More!

Powered by SumoMe

Adverts

2 Flares Facebook 2 Twitter 0 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Google+ 0 StumbleUpon 0 2 Flares ×